Stichting Tien

Stichting Tien

Kosterschool

Dit fonds is gesloten.

Kosterschool heeft mede door de inzet van Nederlandse groepen een hele nieuwe schoollocatie gekregen. Het is een prachtige locatie met prachtige nieuwe gebouwen geworden. Vandaar dat zij nu geen hulp meer krijgen vanuit onze stichting. 

-------------

De Kosterschool is een primary school in de plaats Koster in de Noord-West provincie. Deze school wordt jaarlijks bezocht door een groep vrijwilligers van Stichting H.O.P.E. in South Africa en de school is een vast onderdeel van de projectreizen die door Stichting Tien worden georganiseerd.

Op deze school zitten hoofdzakelijk kinderen uit de sloppenwijk Reagile bij de plaats Koster. Deze sloppenwijk is in de afgelopen tien jaar heel hard gegroeid door met name vluchtelingen uit Mozambique en Zimbabwe. De kinderen uit Reagile hebben een tekort aan bijna alles. Als de Kosterschool deze kinderen niet gastvrij zou ontvangen, kregen ze helemaal geen onderwijs.  

Het is een kleine school met een heel enthosiast team van onderwijzend personeel. Het is geweldig om deze mensen te helpen, om zodoende met nog meer energie de kinderen op te vangen en ze iets te leren.

De directrice van de school is een geweldig enthousiaste vrouw. Zij stimuleert de andere docenten en de kinderen om trots te zijn op "hun" school. En dat werkt! De school staat in de omgeving goed aangeschreven, maar moet het - ondanks dat - doen met een minimale financiële ondersteuning.

In 2015 is er een groep leerlingen van de Guido de Brèsschool gaan helpen op de Kosterschool. Van het bijeengebrachte geld was nog iets over. Hiervan hebben we dit fonds opgericht, met als doel structureel de Kosterschool te helpen. Het is niet de bedoeling dat wij de taak van de overheid gaan overnemen. Met dit fonds willen we alleen zaken financieren die echt additioneel zijn en direct ten goede komen aan de kinderen.

Het fonds werkt eenvoudig: we stellen steeds in overleg met de school 1 doel vast, maken hiervoor een begroting en gaan er dan voor sparen.

Wilt u ons meehelpen met sparen? Maak uw gift over op IBAN: NL 49 SNSB 0820 4452 58 ovv Kosterschool.
 

     

 

2015

In 2015 heeft de PKN kerk uit Leusden een actiegevoerd waarvan de opbrengst bestemd was voor de Kosterschool.  Van de opbrengst van deze actie hebben wij uit het fonds een cursus betaald voor alle docenten. De cursus had als doel dat leerkrachten leren hoe ze professioneel om moeten gaan met de leerlingen.

Dat is misschien een vreemde opmerking in onze beleving, maar het is daar lang niet vanzelfsprekend dat je bepaalde omgangsvormen als normaal beschouwd. Het slaan van (kleine) kinderen als ze niet goed luisteren is daar helemaal niet raar. Gelukkig zijn er al vele voorbeelden waar het al beter gaat.  In Zuid-Afrika hebben scholen maar een heel klein budget (of vaak ook niks) voor bijscholing.

Het team van de Kosterschool is ontzettend enthosiast en wil vooral werk maken van een goede omgang met leerlingen. De directrice (Isabel) is zo enthosisat, dat zij al het personeel weet te motiveren om nog beter als team samen te werken, maar ook om steeds een stapje professioneler te worden. Vooral dit enthosiame van dit team, stimuleert ons weer om hen extra te ondersteunen. En het werp zijn vruchten af, want de school in Koster gaat opvallen in positieve zin. 

De omgangsvormen, zeker als het gaat om het aanleren van dicipline en het handhaven van regels, gaat daar heel anders dan wij gewend zijn. Ik wil niet zeggen dat wij hun methode en gedrag moeten kopieren, maar, wij zouden er wel wat van kunnen leren en zij van ons. Zoals zo vaak, ligt ook hier het ideaal in het midden.   

Ook is er van het geld een dag georganiseert, voor ontmoeting met andere leerlkrachten van een andere school. Dit had als doel dat er een uitwisseling was van ervaringen en ze zo van elkaar kunnen leren. Dat is een zeer leerzame informatieve dag geweest.

 

Van het eerste jaar van dit fonds is een jaarverslag gemaakt. jaarverslag

 

2016

In dit jaar zijn er in dit fonds weinig activiteiten geweest. Oorzaak hiervan was het feit dat de school een heel nieuw gebouw van de overheid krijgt. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe dat er precies gaat uitzien. Hoe compleet wordt de nieuwe huisvesting? Zolang hier nog geen duidelijkheid over is, wachten we nog even af.

In de loop van dit jaar blijkt de nieuwe lokatie erg mooi te worden en heel compleet. Hier lijkt hulp vanuit Nederland overbodig.

November: De bouwwerkzaamheden zijn in volle gang. De nieuwe school is heel ruim van opzet. De verwachting is dat de school in september 2017 wordt opgeleverd.

 

2017

In augustus hebben we de nieuwe school bezocht. (er staan op de facebookpagina van de stichting veel foto's) De nieuwe school is prachtig geworden en heel luxe. Het bestuur van de Stichting heeft daarom ook besloten om dit fonds voorlopig op nul te zetten. Misschien dat we in een later statium dit fonds weer actief kunnen maken als er iets wordt gevraagd door de Kosterschool.

 

Spaarpot