Stichting Tien

Stichting Tien

Touch Community Centre

Om onze projectreizen naar Zuid-Afrika mogelijk te maken werken we samen met een de lokale stichting: "Touch Community Network".  (TCC) Onze visie is dat we niet vanuit Nederland kunnen bepalen welke nood gelenigd moet worden, daar hebben we lokale mensen voor nodig. Zoals velen van jullie weten houdt TCC zich bezig met opvang en begeleiding van jonge vrouwen die ongewenst zwanger zijn, die slachtoffer zijn van geweld en/of verkrachting etc. Verder verstrekt de stichting pakketten met kleding en babyspullen aan de ongewenst zwangere vrouwen zodat de kinderen de eerste levensbehoeften hebben wanneer ze ter wereld komen. Daarnaast worden lesmethoden verstrekt aan pre-schools in de regio rondom Rustenburg en wordt een speel-o-theek beheerd.
 
Door de slechte economische omstandigheden zijn de fondsen de afgelopen jaren steeds kleiner geworden met als gevolg dat de bemensing van het kantoor is teruggelopen van 6 FTE in 2015 naar nog slechts 2 FTE sinds 2018. De hoeveelheid werk is echter niet afgenomen. Jeanette en Angela, samen met Berry, moeten hun tijd verdelen over een veelheid aan taken, waarbij steeds keuzes gemaakt moeten worden: wat wel, wat niet!  
 
Afgelopen 3 jaren werd door PWC (een sponsor) een golftoernooi georganiseerd en de opbrengst kwam ten goede aan TCC. Hiermee kon de stichting de kerntaken blijven uitvoeren. Deze gift is met ingang van 2020 niet meer bestemd voor TCC en daardoor is een groot deel van de financiën opgedroogd. En daarnaast zijn de andere (3) sponsors door de coronacrisis ook afgehaakt…
Hierdoor is het voortbestaan van de stichting niet meer zeker.
 


Maar vanuit het geloof dat God zorgt, wordt het werk voortgezet, waarbij Jeanette en Angela hebben besloten om desnoods zonder betaling van salaris door te werken. Deze situatie is echter niet houdbaar. De dames ontvangen elk ZAR 10.000 (= ongeveer € 500) per maand aan salaris en daar zij afhankelijk zijn van het salaris is dringend extra geld nodig om het werk van de stichting voort te kunnen zetten. Wanneer betaling van het povere salaris uitblijft zal door hen ander werk moeten worden gezocht. 
Zonder steun zal TCC haar fantastische en zo hoognodige werk moeten beëindigen. Dit zou een catastrofe zijn voor kwetsbare groepen in en rondom Rustenburg. Om een beeld te geven: meer dan 1.800 kinderen worden geraakt door het werk van TCC. Het aantal van bijna 500 vrouwen heeft hulp mogen ontvangen de afgelopen jaren.
 
Ook voor Stichting Tien zou het einde van TCC  een grote impact hebben, aangezien Stichting Tien afhankelijk is van TCC voor het aandragen van projecten. Door TCC worden projecten aangedragen voor de projectreizen van Stichting Tien.  De afgelopen jaren hebben we een aantal pre-schools mogen opknappen en hebben we een groot aantal speeltoestellen mogen plaatsen bij deze pre-schools. 
 
Gelukkig is in 2020 een aantal giften binnengekomen voor TCC, maar helaas nog (ruim) onvoldoende om de kosten te dekken. De begroting van TCC voor 2020 laat een tekort zien van ZAR 200.000 (= € 10.000).

Nu zouden we met een hoop mensen het voortbestaan van TCC bereikbaar kunnen maken. Wanneer we met velen een (gering) bedrag per maand sponsoren, kan TCC haar fantastische werk blijven doen. In de tussentijd kan Angela op zoek gaan naar lokale fondsen.
Vele kleintjes maken één grote…


Mogen we op jouw steun rekenen?

 

HOE KUNT U, KUNNEN WIJ HELPEN?

Wij begrijpen dat we wederom een beroep op u doen en beseffen ook dat uw situatie door de Corona crisis drastisch veranderd kan zijn. Dus voelt u zich niet bezwaard deze oproep aan u voorbij te laten gaan! 

We zouden het fijn vinden als een groep mensen, voor de periode van een half jaar, een vast bedrag per maand zouden willen geven. Hierdoor heeft Stichting TCC de garantie dat ze, in ieder geval, een half jaar verder kunnen.

Mocht u hieraan mee willen doen, zou u dan een mailtje willen sturen aan: 
penningmeester@stichtingtien.nl met daarin vermeld het bedrag dat u per maand wilt geven. 

Uiteraard is en blijft het altijd mogelijk een éénmalige gift te doen; de gegevens vindt u hieronder. 

 

Blijf je helpen?

De nood is nog niet voorbij, dus je kunt regelmatig een gift blijven overmaken naar Stichting Tien rekening

NL49 SNSB 0820 4452 58

o.v.v. hulp Stichting Touch Community Centre  of TCC.
De Stichting Tien heeft een ANBI-status, je gift is dus aftrekbaar van de inkomstenbelasting.   

 

 

 

Al vanaf 2004 hebben wij contact met de oprichters van het Touch Community Centre, dat is gestart als Neo Birth. Dit centrum telt vele vrijwilligers, die zich inzetten voor meisjes en jonge vrouwen, die het slachtoffer zijn van geweld en verkrachting. De vrijwilligers bieden op verschillende terreinen hulp.

Er is hulp tijdens de zwangerschap en na de geboorte, maar ook daarna proberen ze met hulp bij een opleiding, deze meisjes een nieuwe kans te geven. Dit werk in Rustenburg wordt gedaan vanuit een centrale plek, waar ook trainingen worden gegeven aan nieuwe vrijwilligers. In augustus 2015 hebben 2 jongeren van ons project een tekst op de muur geschilderd van de 'memorial garden'. Dit is een stukje tuin naast het kantoorgebouw, waar de meisjes rust kunnen vinden en een gedenkplaatsje na - soms onvrijwillige - abortus.

Ook in Rustenburg en Mooinooi is een crisiscentrum voor acuute opvang van slachtoffers van huiselijk geweld. Rina is zo'n 10 jaar geleden samen met haar man als vrijwilligster begonnen in haar eigen huis met de opvang van deze slachtoffers. Met een minimum aan middelen bieden zij hulp en onderdak aan meer dan 15 vrouwen en kinderen.

Dit is ook de reden dat wij een fonds zijn gestart om deze mensen bij dit mooie en zo noodzakelijke werk te helpen. Wij hebben opnieuw weer de vraag gesteld, waar op dit moment ernstige behoefte aan is.

   

 

Wilt u de vrouwen in Zuid-Afrika helpen? Maak dan uw gift over aan Stichting Tien,

IBAN NL 49 SNSB 0820 445 258 tnv Stichting Tien onder vermelding van "TCC" 

Sinds 2014 helpt Stichting Tien  het TCC bij de zogenaamde préschools in het gebied Phokeng. In dit gebied bevinden zich 70 - 100 kleinschalige schooltjes waar kinderen – in de leeftijd van 1 tot en met 5 jaar - worden opgevangen overdag. Het probleem is dat dit gebeurd door ongeschoolde vrouwen, die wel goed voor de kinderen willen zorgen, maar dat zij geen idee hebben hoe zij de kinderen verder kunnen helpen. 

TCC heeft in samenwerking met de universiteit van Pretoria, een programma ontwikkelt die leidsters van préschools een cursus geven. Inzet is om de kinderen meer te leren over hygiëne en wat Engelse woordjes en meer over de algemene gebruiken op de ‘echte’ school.

Je moet begrijpen dat de kinderen thuis veel minder onderwijs krijgen dan wij gewend zijn. De kinderen hebben thuis ook geen speelgoed zoals wij. Dus de kenniskloof tussen een kind van 5 jaar en wat het kind gaat meemaken op de school vanaf zijn 6de jaar is echt heel groot.

Stichting Tien helpt met dit programma door met jongeren daar ter plaatse de schooltjes vrolijker te maken door muur en straatschilderingen die ook een educatieve waarde hebben. Meer hierover kunt u lezen in de verhalen van de projectreizen.

In 2019 gaan we met 40 jongeren speeltoestellen bouwen bij de schooltjes. Voor onze begrippen zijn die toestellen niet zo duur, maar voor hen daar is het onbereikbaar. 1 toestel kost 720 euro. 

Helpt u mee?  Maak dan uw gift over aan Stichting Tien,

IBAN NL 49 SNSB 0820 445 258 tnv Stichting Tien onder vermelding van "Phokeng" 

 

 

Als u uw e-mailadres doorgeeft houden wij u op de hoogte en hoort u waar uw gift voor wordt gebruikt.

 

 

Spaarpot